شناسنامه ذهن پریشان
 
نام ذهن پریشان
تماس با من
جنسیت زن
سن 35
درباره من مطالب مندرج در این وبلاگ با یک ذهن پریشان نوشته شده است پس لطفا خون خودتان را کثیف نکنید !

کشور ایران  
شهر

تحصیلات نداریم  
شغل هذیان بافی در ابعاد مختلف  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها